Tvister

Tvister

Någon gång i livet, affärslivet eller privatlivet, hamnar de flesta av oss i tvist. Detta kan vara mycket tidskrävande och ansträngande för företaget eller privatpersonen ifråga, ifråga om arbetsinsats, kunskap och kostnader. För att konkretisera tvisteföremålet och få klarhet i sin rättsliga ställning, kan då krävas råd och biträde från advokat. I många fall finns försäkringar som kan täcka delar av kostnaderna för tvisten, alldeles oavsett utgången av densamma.

Jag har erfarenhet av tvistelösning i alla dess former; inför domstol, skiljenämnd och genom olika administrativa förfaranden.

0