Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321 102 54
Stockholm.

Webbadress:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

0